Thăm hỏi và chúc Tết lãnh đạo tiền nhiệm qua các thời kỳ Trường ĐHSP TDTT TP.HCM năm 2023

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên > Tin tức > Thăm hỏi và chúc Tết lãnh đạo tiền nhiệm qua các thời kỳ Trường ĐHSP TDTT TP.HCM năm 2023

Leave a Reply