Tháng Ba 4, 2024

Day

Sinh hoạt Nhóm Trung kiên định kỳ quý I năm 2024 và Hội thi tìm hiểu “94 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Chiều 4-3-2024, tại Phòng Truyền thống, Nhóm Trung kiên đã tổ chức sinh hoạt định kỳ quý I năm 2024 và tổ chức Hội thi tìm hiểu “94 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tham dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Kế Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ...
Read More

TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ XI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2023 – 2028 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023 – 2025

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố...
Read More